Indstillinger


Brug følgende indstillinger til at opsætte din e-mail

Server: mail.tbmail.dk
Brugernavn: Din fulde e-mail-adresse
IMAP port: 143/993
POP3 port: 110
SMTP port: 587